VBA w Excelu – poziom podstawowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących zautomatyzować często wykonywane czynności w programie Excel.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób o bardzo dobrej znajomości Microsoft Excel. Posiadających teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat zagadnień z programu szkoleń „Microsoft Excel – kurs podstawowy”, „Microsoft Excel – kurs zaawansowany”, „Microsoft Excel – kurs średniozaawasnowany”.

Ramowy program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do makr w MS Excel
 2. Rejestrator makr
 3. Przyciski uruchamiające makro
 4. Omówienie okna i elementów aplikacji Edytora VBA
 5. Programowanie obiektowe
 6. Wprowadzenie do programowania w VBA
 7. Procedury
 8. Zmienne
 9. Operatory
 10. Funkcje
 11. Pętle
 12. Instrukcje warunkowe
 13. If … End
 14. Slect Case

Czas trwania 18 godz. lekcyjnych –        Cena 900 złotych os.

Minimalna liczba osób w grupie – 2

Przy większej liczbie osób – duże zniżki