SQL zaawansowany

Program ramowy SQL zaawansowany

Krótkie wprowadzenie do języka SQL i TSQL

 • Podstawy języka TSQL
 • Co to jest język TSQL?

Podstawowe słowa kluczowe języka TSQL

 • Elementarz programisty TSQL
 • DDL – Data Definition LanguageDML – Data Manipulation Language

Języki programowania serwerów SQL

 • Firebird  – język programowania serwera Firebird
 • Ms SQL Serwer – TSQL, język programowania serwera Ms SQL Serwer

Zaawansowane aspekty programowania TSQL

 • Typy danych w SQL Server 2005
 • DateTime
 • Typy znakowe (char, varchar)
 • Duże obiekty (varchar(max), binary(max)
 • Typy użytkownika CLR
 • Typy danych XML
 • Pozostałe typy

Tablice tymczasowe i zmienne tablicowe

 • Tablice tymczasowe (lokalne i globalne)
 • Zmienne tablicowe (ograniczenia, zakres, kontekst transakcji)

Kursory

 • Tworzenie i usuwanie
 • Praca z kursorami.

Dynamiczny SQL

 • Wykonywanie zapytań dynamicznych
 • Problem SQL Injection

Widoki

 • Widoki zwykłe i modyfikowalne
 • Szyfrowanie widoków
 • Pozostałe opcje widoków

Funkcje użytkownika – UDF

 • Funkcje skalarne
 • Funkcje tablicowe

Procedury wbudowane SQL Server

 • Typy procedur
 • Parametry wejścia wyjścia w procedurach
 • Opcje tworzenia i modyfikacji procedur
 • Procedury CLR

Triggery

 • Triggery DML
 • After
 • Instead of
 • Triggery DDL
 • Poziom bazy danych
 • Poziom serwera

Transakcje

 • Poziomy izolacji
 • Punkty kontrolne
 • Zakleszczenia

Obsługa błędów

Praktyka programowania w języku SQL

 • Środowisko programowania w języku SQL.
 • Krótkie wprowadzenie do Microsoft SQL Server Management Studio.
 • Zaawansowana funkcjonalność w SSMS (SQL Server Management Studio)

Wizzard’ y  i funkcje wspomagające programowanie

 • Szkielety tworzenia obiektów w środowisku SSMS
 • Wizzard’y w SSMS

Ćwiczenia w języku TSQL

 • Zaawansowane zapytania SQL wykorzystujące natywne funkcje SQL Server
 • Wykorzystanie funkcji w TSQL
 • Ładowanie danych do tablic tymczasowych i zmiennych tablicowych
 • Wykorzystanie kursorów do przeglądania i modyfikacji danych
 • Użycie dynamicznego SQL w SQL Server
 • Praca z widokami
 • Pisanie własnych procedur i funkcji (transakcje, obsługa błędów)
 • Wykorzystanie triggerów do kontroli spójności i ochrony danych

Czas trwania 18 godz. lekcyjnych –        Cena 1100 zł. os.