Kurs Bezwzrokowego Pisania na Klawiaturze

Ramowy program szkolenia Bezwzrokowe Pisanie na Klawiaturze

 1. Klawiatura alfanumeryczna, numeryczna i klawisze funkcyjne
 2. Zaznajomienie się z układem klawiszy
 3. Klawisze “j” i “f” – funkcja
 4. Klawisze specjalne typu “enter”, “backspace”, “delete”

Praca z klawiaturą alfanumeryczną z wykorzystaniem programu Mistrz klawiatury:

 1. Pozycja podstawowa – ćwiczenia z “asdf” i “jkl;”
 2. Ćwiczenia z kolejnymi literami
 3. Ćwiczenia z pozostałymi klawiszami literowymi
 4. Ćwiczenia w pisaniu wielkich liter – użycie klawisza funkcyjnego “Shift” i “Caps Lock”
 5. Ćwiczenia w pisaniu polskich liter – użycie klawisza funkcyjnego prawy “Alt”;
 6. Ćwiczenia w pisaniu cyfr na klawiaturze alfanumerycznej
 7. Ułatwienia – co zrobić żeby jeszcze bardziej przyspieszyć pisanie na klawiaturze – użycie klawiszy skrótów klawiszowych w edytorze Word.

Ćwiczenia z klawiaturą alfanumeryczną:

 1. Pisanie prostych wyrażeń i zdań na każdym etapie ćwiczeń
 2. Pisanie tekstów w MS Word
 3. Pisanie tekstów ze słuchu

Praca z klawiaturą numeryczną

 1. Znaczenie klawisza “5” na klawiaturze numerycznej
 2. Ćwiczenia w pisaniu cyfr “4”, “5”, “6”, znaku “+” i użycie klawisza “Enter” na klawiaturze numerycznej
 3. Ćwiczenia w pisaniu cyfr “1”, “2”, “3”, “7”, “8”, “9” i “0”

Podsumowanie wiadomości

Ćwiczenia sprawdzające

Czas trwania 18 godz. lekcyjnych –        Cena 400 złotych os.