Kurs Bezwzrokowego Pisania na Klawiaturze

Ramowy program szkolenia Bezwzrokowe Pisanie na Klawiaturze

 1. Klawiatura alfanumeryczna, numeryczna i klawisze funkcyjne
 2. Zaznajomienie się z układem klawiszy
 3. Klawisze „j” i „f” – funkcja
 4. Klawisze specjalne typu „enter”, „backspace”, „delete”

Praca z klawiaturą alfanumeryczną z wykorzystaniem programu Mistrz klawiatury:

 1. Pozycja podstawowa – ćwiczenia z „asdf” i „jkl;”
 2. Ćwiczenia z kolejnymi literami
 3. Ćwiczenia z pozostałymi klawiszami literowymi
 4. Ćwiczenia w pisaniu wielkich liter – użycie klawisza funkcyjnego „Shift” i „Caps Lock”
 5. Ćwiczenia w pisaniu polskich liter – użycie klawisza funkcyjnego prawy „Alt”;
 6. Ćwiczenia w pisaniu cyfr na klawiaturze alfanumerycznej
 7. Ułatwienia – co zrobić żeby jeszcze bardziej przyspieszyć pisanie na klawiaturze – użycie klawiszy skrótów klawiszowych w edytorze Word.

Ćwiczenia z klawiaturą alfanumeryczną:

 1. Pisanie prostych wyrażeń i zdań na każdym etapie ćwiczeń
 2. Pisanie tekstów w MS Word
 3. Pisanie tekstów ze słuchu

Praca z klawiaturą numeryczną

 1. Znaczenie klawisza „5” na klawiaturze numerycznej
 2. Ćwiczenia w pisaniu cyfr „4”, „5”, „6”, znaku „+” i użycie klawisza „Enter” na klawiaturze numerycznej
 3. Ćwiczenia w pisaniu cyfr „1”, „2”, „3”, „7”, „8”, „9” i „0”

Podsumowanie wiadomości

Ćwiczenia sprawdzające

Czas trwania 18 godz. lekcyjnych –        Cena 400 złotych os.