Microsoft Excel – funkcje finansowe

Ramowy program szkolenia Microsoft Excel – funkcje finansowe

 1. Powtórzenie podstawowych wiadomości o Excel’u
  1. Adresowanie względne, bezwzględne i mieszane
  2. Praca w wielu arkuszach
  3. Tworzenie wykresów
  4. Formatowanie zwykłe i warunkowe
  5. Drukowanie
 2. Nazewnictwo zakresów
 3. Sprawdzanie poprawności
 4. Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO
 5. Funkcja logiczna, JEŻELI
 6. Analiza finansowa.
  1. Funkcje finansowe
   1. Określanie kwoty kredytu, raty, ilości rat i oprocentowania – funkcja PMT, PPMT, IPMT
   2. Lokata terminowa, książeczka oszczędnościowa, ilości rat i oprocentowania – funkcja RATE, NPER
 • Wartość obecna nakładów i zwrotów z inwestycji – funkcja FV, PV
 1. Analiza danych w raporcie tabeli przestawnej i wykresu
  przestawnego
 2. Analiza danych przy pomocy sum pośrednich
 3. Połączenie Funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO, JEŻELI, PMT, PPMT, IPMT oraz sprawdzania poprawności – stworzenie kalkulatora kredytowego

18 godzin lekcyjnych –     Cena 440 złotych os