Microsoft Word – poziom podstawowy

Ramowy program szkolenia Microsoft Word – poziom podstawowy

 1. Okno programu Word
 2. Opcje programu Word
 3. Nowy dokument
 4. Zasady pisania tekstów
  • Małe, duże litery
  • Polskie znaki
  • Wcięcia
  • Rodzaj czcionki
  • Wielkość czcionki
 5. Obramowanie tekstu i strony
 6. Korekta
  • Poprawianie błędów
  • Formatowanie tekstu
 7. Pogrubienie, pochylenie, podkreślenie
 8. Styl i kolor czcionki
 9. Indeks górny i dolny
 10. Łączenie tekstu i grafiki
 11. Tabele
 12. Punkty i numeracja
 13. Nagłówki i stopki
 14. Tworzenie papierów firmowych, szablony

Czas trwania 18 godz. lekcyjnych – Cena 350 złotych os