Microsoft Excel – poziom podstawowy

 1. Podstawowe wiadomości
  • Widok arkusz i podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym
  • Różne funkcje kursorów
  • Skróty klawiszowe ułatwiające poruszanie się po arkuszu i automatyczne zaznaczanie
  • Wypełnienia zwykłe i przy pomocy narzędzia: seria danych
  • Formatowanie standardowe
  • Formatowanie warunkowe – podstawy
 2. Tworzenie wykresów i ich formatowanie
 3. Wyliczenia w Excelu
  • Wyliczenia przy pomocy formuł
   • Adresowanie względne i bezwzględne – blokada adresów
   • Wykorzystanie stałych i zmiennych
  • Wyliczenia przy pomocy funkcji
  • Podstawowe funkcje w Excelu
 4. Drukowanie w Excel’u
 5. Praca z dużymi tabelami
  • Blokowanie komórek
  • Grupowanie
  • Podział
 6. Praca w wielu arkuszach
  • Wypełnianie kilku arkuszy jednocześnie
  • Automatyczne przenoszenie arkuszy pomiędzy plikami
  • Automatyczne kopiowanie arkuszy pomiędzy plikami
  • Automatyczne kopiowanie obszaru
  • Tworzenie podglądu obszaru z innego arkusza w arkuszu bieżącym (dynamiczne okno danych)
  • Konsolidacja arkuszy i stosowanie formuł zliczających dane z kilku arkuszy jednocześnie
 7. Ochrona
  • Arkusza
   • Wszystkich komórek w arkuszu
   • Wybranych komórek
   • Ochrona komórek poza wyznaczonym obszarem
  • Skoroszytu
  • Pliku

18 godziny lekcyjnych –                  Cena 300 złotych os.