Power BI

 1. Wizualizacja danych, wykorzystanie danych do formułowania wniosków i analiz z wykorzystaniem Power BI
 2. Wprowadzenie do programu Power BI Desktop
  1. Główne zastosowania i omówienie interfejsu użytkownika
  2. Raport, karta i wizualizacja – główne składniki programu
 3. Pierwszy model Power BI
  1. Praca z gotowym modelem danych – jedna tabela z danymi
  2. Podstawowe wizualizacje – łączenie elementu wizualnego z danymi
  3. Typy danych, konwersja i dostosowanie ustawień regionalnych
  4. Wykres liniowy, słupkowy i punktowy. Dostosowanie elementów wizualizacji
  5. Karta, tabela – formatowanie obiektów
  6. Wizualizacje oparte o dane geograficzne – mapa i kartogram
  7. Filtr wizualizacji, karty i raportu
 4. Praca z modelem opartym na wielu tabelach
  1. Tabele, relacje i model danych w analizie
  2. Automatyczne i manualne łączenie tabel z użyciem relacji
  3. Optymalizacja i modyfikacja danych przyłączonych do modelu
 5. Tworzenie kolumn obliczeniowych
 6. Wstęp do modelowania i łączenia danych
  1. Model danych Power Query dla Power BI Desktop
  2. Rodzaje źródeł danych dla Power Query
  3. Dane z arkusza kalkulacyjnego jako źródła danych dla wizualizacji
  4. Łączenie niestandardowych źródeł danych + CSV + Strony WWW z całego folderu
 7. Wprowadzenie do języka M i tworzenie modelu danych
 8. Kolumny obliczeniowe, warunkowe i wyrażenia tabelaryczne (DAX)
 9. Udostępnianie raportów Power BI Desktop
 10. Wyprowadzenie danych wizualizacji do pliku CSV
 11. Eksport raportu do formatu PDF
 12. DAX a język M