Baza danych Access – poziom zaawansowany

Ramowy program szkolenia MS Access zaawansowany

 1. Tabele – tworzenie – powtórzenie
  • Rodzaje pól
  • Właściwości tabel
   • Reguły poprawności
    • Ogólne
    • Szczegółowe
 1. Sprzężenia i Kaskadowość
 2. Funkcja IIF
 3. Kwerendy:
  • Funkcjonalne
   • Usuwające
   • Aktualizujące
   • Tworzące tabelę
   • Dołączające
 1. Formularze
  • Formularze z podformukarzem
   • Zwykłe
   • Z polem kombi
  • Formularze z Kartą
  • Formularze filtrujące z przyciskami wyszukującymi
 2. Zaawansowane możliwości tworzenia raportu
 3. Wstęp do makroinstrukcji – nagrywanie
 4. Tworzenie własnej bazy danych z uwzględnieniem podziału i zabezpieczenia bazy danych
 5. Import, export danych z zapisem ścieżki

 

 

Uwaga: szkolenie z programu Access nie obejmuje zakresu programowania w VBA (a tym samym tworzenia własnych funkcji np. ilości dni roboczych pomiędzy datami), jak i nauki zapytań SQL.

Czas trwania 18 godziny lekcyjnych –    Cena 700 złotych os.