MS Excel – bazy danych w z wykorzystaniem podstaw VBA

Ramowy program szkolenia MS Excel – bazy danych w  z wykorzystaniem podstaw VBA

Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających dobrą znajomość aplikacji Excel

 1. Wykorzystanie funkcji obsługujących bazy danych w programie Excel
  • Funkcje z zakresu BD…
  • Funkcja wyszukująca wyszukaj.pionowo i wyszukaj.poziomo
  • Funkcja index
  • Funkcja adr.pośr
  • Funkcja przesunięcie
  • Funkcja adres
 2. Narzędzia obsługujące bazy danych
  • Sumy częściowe
  • Tabele przestawne
 3. Wprowadzenie do makr w MS Excel
  • Wprowadzenie
  • Otwieranie skoroszytu zawierającego makra
  • Uruchamianie makra w karcie Deweloper programu MS Excel
 4. Rejestrator makr
  • Nagrywanie makr w programie MS Excel
  • Odwołania względne i bezwzględne
  • Przypisywanie klawisza skrótu
  • Wybieranie lokalizacji przechowywania nagranego makra
  • Uruchamianie nagranego makra
  • Modyfikacja nagranego makra
  • Usuwanie makra
 5. Przyciski uruchamiające makro
  • Przycisk na pasku Szybkiego Dostępu
  • Przyciski formantów formularzy
 6. Omówienie okna i elementów aplikacji Edytora VBA
  • Wpisywanie kodu makra w Edytorze VBA
  • Wprowadzanie komentarzy do kodu makra
  • Wprowadzanie zmian w istniejącym kodzie
  • Wykorzystanie systemu podpowiedzi do pisania makr
  • Tworzenie okien dialogowych
  • Wykorzystanie Debuggera
  • Uruchamianie makra w Edytorze VBA
 7. Programowanie obiektowe
  • Wprowadzenie do programowania obiektowego w Excelu
  • Definicja obiektów
 8. Wprowadzenie do programowania w VBA
  • Procedury
   • Tworzenie procedur
   • Typy procedur
  • Zmienne
   • Definicja zmiennej
   • Typy zmiennych
   • Zasięg zmiennych
   • Deklarowanie zmiennych

Czas trwania: 3 dni

Czas trwania 27 godz. lekcyjnych –        Cena 1200 złotych os.