Microsoft Word – poziom zaawansowany

Ramowy program Word zaawansowany

 1. Tworzenie długich dokumentów
  • Dodawanie automatycznych spisów i odwołań
 2. Wstawianie automatycznych tekstów, przy pomocy narzędzia szybkie części
 3. Układ strony
  • Oznaczenie sekcji
  • Oznaczenie strony
 4. Wstawianie kolumn do tekstu z wykorzystaniem podziału stron
 5. Korespondencja seryjna
  • Listy
  • Koperty
  • Etykiety
 6. Recenzja
  • Śledzenie zmian
  • Akceptacja lub odrzucenie
  • Porównywanie dwóch dokumentów
  • Porównywanie wersji kilku dokumentów różnych autorów i tworzenie zbiorczego raportu
 7. Tworzenie makroinstrukcji – wstęp

Czas trwania 18 godz. lekcyjnych – Cena 440 złotych os