Microsoft Excel – poziom zaawansowany

Dla osób doskonalących naukę programu Excel

 1. Przypomnienie podstawowych wiadomości
  • Działania i podstawowe funkcje
  • Różne funkcje kursorów
  • Skróty klawiszowe ułatwiające poruszanie się po arkuszu i automatyczne zaznaczanie
  • Wypełnienia zwykłe i przy pomocy narzędzia: seria danych
  • Adresowanie względne i bezwzględne – blokada adresów
  • Formatowanie standardowe i warunkowe
 2. Praca z dużymi tabelami
  • Blokowanie komórek
  • Grupowanie
  • Podział
 3. Praca w wielu arkuszach
 4. Ochrona
  • Arkusza
   • Wszystkich komórek w arkuszu
   • Wybranych komórek
   • Ochrona komórek poza wyznaczonym obszarem
  • Skoroszytu
  • Pliku
 5. Inteligentne kopiowanie – wywołanie formuły i wypełnienie wyznaczonego obszaru automatycznie jednym skrótem klawiszowym
 6. Przydatne Funkcje tekstowe
 7. Data i czas
  • Funkcje daty i czasu których nie ma w spisie funkcji
  • Operacje na datach i czasie przy użyciu formatu
  • Funkcje i formuły operujące na datach
  • Operacje na dniach roboczych i dniach powszednich
 8. Kopiowanie wyników pomiędzy arkuszami
 9. Funkcja jeżeli
 10. Funkcja wyszukaj.pionowo
 11. Zagnieżdżanie funkcji i połączenia z narzędziami Excel
 12. Sprawdzanie poprawności
  • Różne rodzaje ograniczeń
  • Korzystanie z listy z innego arkusza
 13. Narzędzia baz danych
  • Tabele przestawne
   • Tworzenie tabel przestawnych
   • Właściwości tabel przestawnych
   • Wykres przestawny
   • Zmiana zakresu tabel przestawnych
   • Element obliczeniowy
   • Pole obliczeniowe
   • Grupowanie tabel przestawnych
   • Tabele przestawne oparte na kilku obszarach danych
  • Filtry
 14. Funkcje i formuły tablicowe
  • Formuły tablicowe – korzyści
  • Częstość
  • Transponuj
  • Przesunięcie
 15. Nazewnictwo zakresów
  • Zakres statyczny
  • Zakres dynamiczny
 16. Formularze elektroniczne – opcjonalnie w zależności od potrzeb zamawiającego
  • Pola kombi
  • Pokrętło
  • Przydatne funkcje nadzorujące
 17. Postawy makroinstrukcji– opcjonalnie w zależności od potrzeb zamawiającego
  • Nagrywanie makr
  • Przypisywanie makr do przycisków
  • Przypisywanie makr do menu

Czas trwania: dwa dni

Cena szkolenia on-line: 2800 złotych netto (do 10 osób).

Cena szkolenia stacjonarnego: 3200 złotych netto (do 7 osób)

Szkolenia stacjonarne dotyczą szkoleń w siedzibie wykonawcy lub u klienta (doliczamy dojazd i ewentualny dowóz komputerów wraz z oprogramowaniem)