Microsoft Word – poziom średniozaawansowany

Ramowy program szkolenia Word średniozaawansowany

 1. Sprawdzenie podstawowych wiadomości
 2. Ustawienia wcięć
 3. Zasady obramowania i cieniowania
 4. Stopka i nagłówek
 5. Wstawianie tabel i wykresów
  • Formatowanie tabel
  • Wstawianie pola wyliczeniowego w tabeli
 6. Łączenia tekstu i grafiki
  • Wielkość obrazów
  • Zawijanie tekstu, położenie obrazu
  • Style
  • Dopasowywanie
 7. Lista wypunktowana
  • Jednopoziomowa
  • Wielopoziomowa
  • Dodawanie własnych obrazów
 8. Szablony
 9. Smart Art.
 10. Word Art.
 11. Odwołania
  • Spis treści
  • Spis ilustracji
  • Przypisy
 12. Hiperłącza

Czas trwania 18 godz. lekcyjnych – Cena 400 złotych os