Microsoft Power Point – zaawansowany

Ramowy program szkolenia MS PowerPoint zaawansowany

 1. Tworzenie własnych szablonów prezentacji.
 2. Wykorzystanie slajdów z innych prezentacji
  • Przenoszenie motywu
  • Dopasowanie układu
  • Przenoszenie treści
 3. Korzystanie z innych prezentacji – kopiowanie slajdów, grafiki, kolorów, czcionek.
 4. Tworzenie prezentacji bezpośrednio z programu Word
 5. Tworzenie diagramów
  • Ręczne rysowanie,
  • Korzystanie ze smartartów.
 6. Przejścia i schematy animacji
  • Rodzaje efektów,
  • Ustawienia efektów,
  • Łączenie efektów,
  • Animowanie wykresów, smartartów itp.
 7. Wstawianie w prezentację innych dokumentów (dokumentów Worda, arkuszy Excela).
 8. Wstawianie nagrań dźwiękowych i filmowych.
 9. Prezentacje niestandardowe.
 10. Prezentacje przeznaczone do samodzielnego oglądania
  • Chronometraż,
  • Przyciski i linki.
 11. Wykresy
  • Typy wykresów i ich zastosowania,
  • Formatowanie wykresów,
  • Typowe problemy z wykresami i ich rozwiązywanie.
 12. Wybrane aspekty prowadzenia prezentacji
 13. Przygotowanie prezentacji do wydruku i drukowanie.
 14. Eksport do innych aplikacji.
 15. Hiperłacza i przyciski akcji
 16. VBA w PowerPoint – podstawy – opcjonalnie w zależności od wymagań grupy
 17. Formanty Active X – podstawy – opcjonalnie w zależności od wymagań grupy

Czas trwania 10 godz. lekcyjnych –        Cena 300 złotych os.