SQL – Structured Query Language

SQL – Structured Query Language – opis

SQL to uniwersalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania czy pobierania danych.