SQL podstawowy

Ramowy program szkolenia SQL podstawowy

 1. Wprowadzenie – trochę teorii
  • Relacyjne bazy danych, pojęcia podstawowe
  • Język SQL – czym jest?
  • Projektowanie i normalizacja baz danych
  • Środowisko MS SQL Server
  • Obiekty bazodanowe
 2. Pobieranie danych – polecenie select.
  • SELECT – definiowanie wyniku
  • Najprostsze formy pobierania danych
  • Wyświetlanie tylko wybranych kolumn
  • Zastosowanie operatorów i funkcji
 3. Filtrowanie danych – klauzula where.
  • proste filtrowanie danych
  • null – wartości pust
  • operatory logiczne i złożone filtry
 4. Sortowanie danych – klauzula order by.
 5. Grupowanie danych.
  • zastosowanie funkcji agregujących i klauzuli group by
  • ograniczanie wartości grupy – klauzula having
 6. Pobieranie danych z wielu tabel.
  • użycie złączeń
  • podzapytania
 7. Dane w tabeli
  • Dodawanie danych do tabel – polecenie insert.
   • ręczne wprowadzanie danych
   • dodawanie danych przez zapytanie
  • Modyfikowanie danych – polecenie update.
  • Usuwanie danych – polecenie delete.
 8. Zmienianie struktury bazy danych.
  • tworzenie nowych tabel – polecenie create table
  • modyfikowanie tabel – polecenie alter table
  • usuwanie tabel – polecenie drop table

Czas trwania 18 godz. lekcyjnych –        Cena 900 zł. os.