Multimedia w zastosowaniach biurowych

 
 • Praca z programem PowerPoint – zaawansowane zagadnienia

  • Projektowanie prezentacji 
  • Wykresy i diagramy 
   • Tworzenie wykresów wewnątrz prezentacji, importowanie wykresów z programu Microsoft Excel. 
   • Edycja wykresów – Zmiana typu wykresu, formatowanie wykresów, edycja danych do wykresu na arkuszu z danymi. 
   • Uatrakcyjnienie wykresów- dodanie animacji, efekty 
   • Wstawianie diagramów organizacyjnych, prawidłowe formatowanie diagramów za pomocą narzędzi graficznych dostępnych w programie PowerPoint. 
  • Teksty i tabele 
 1. Wstawianie tabeli programu PowerPoint, importowanie tabel z programu Microsoft Word i Microsoft Excel. 
 2. Edycja tabel – Autoformatowanie tabel, zmiana wymiarów wiersz i kolumn, wstawianie i usuwanie wiersz i kolumn. 
 3. Zaawansowane techniki formatowania tekstu 
 4. Importowanie tekstów – tworzenie prezentacji z konspektu Word 
  • Wstawianie hiperłączy i przycisków akcji 
  • Wzorce 
 5. Dopasowanie wzorca 
 6. Stosowanie pól we wzorcach, automatyczna zmiana danych na wzorcach slajdów. 
 7. Kolory, czcionki, schematy, własne  
 8. Stosowanie wzorca do różnych układów 
 9. Import slajdów z innych prezentacji z zastosowaniem wzorca w danym układzie 
 10. Układy a wzorce 
  • Multimedia 
 11. Praca z materiałami multimedialnymi 
 12. Podstawianie zdjęć w obiektach PowerPoint: tło, elementy graficzne, wykresy. 
 13. Edycja zdjęć: dopasowywanie rozmiarów, skalowanie, korekta jasności i kontrastu, przeźroczystość. 
 14. Możliwości programu PowerPoint dotyczące efektów animacyjnych, budowanie złożonych animacji.  
 15. Wykonywanie automatycznych prezentacji, testowanie tempa prezentacji, typowe problemy powstające przy projektowaniu animacji. 
  • Zaawansowane techniki 
 16. Przenoszenie wzorców i szablonów pomiędzy prezentacjami. 
 17. Skróty klawiszowe przydatne w pracy ze slajdami (w trybie projektowania i prezentacji).  
 18. Używanie przycisków w prezentacji, formatowanie przycisków, przyciski
  • Przygotowanie pokazów 
 • Gimp jako program do edycji grafiki rastrowej w wykorzystaniu w prezentacjach PowerPoint

Gimp jest programem do edycji grafiki rastrowej. Jest znany jako darmowy odpowiednik Photoshopa i przez wielu uznawany jest za najlepszy spośród darmowych programów graficznych. W Gimpie bez problemu przeprowadzisz takie czynności jak usuwanie tła obrazu, usuwanie niechcianych elementów ze zdjęć, czy łączenie kilku obrazów w jeden. Sprawdzi się bardzo dobrze zarówno jako program do tworzenia grafiki, jak i edycji i retuszu zdjęć. Możliwości Gimpa są na tyle duże, że często jest wykorzystywany przez profesjonalistów.

 • Wiadomości początkowe
 • Preferencje programu
 • Zaznaczenia
 • Narzędzia do rysowania – ustawienia
 • Użycie warstw i masek warstw
 • Narzędzia cięcia i skalowania
 • Tekst – modyfikacje
 • Edycja kolorów i gradienty
 • Poziomy i krzywe
 • Zniekształcenia obiektu
 • Użycie filtrów
 • Retusz zdjęć
 • Stosowanie przezroczystości
 • Tworzenie animacji gif
 • Skróty klawiszowe

Szkolenia odbywają się w trybie on-line

Czas trwania: dwa dni – do ustalenia

Godziny: 8-16

Koszt szkolenia indywidualnego: 1600 złotych brutto

Płatność za szkolenie odbędzie się na podstawie wystawionej faktury VAT.