Microsoft Excel – Analiza Finansowa Firmy

Ramowy Program szkolenia Analiza finansowa w MS Excel:

 1. Elementy Excel pomocne w organizacji bilansu
  • Grupowanie
  • Blokowanie
  • Przypisywanie czynności zwijania i rozwijania do przycisków
  • Inteligentne kopiowanie
 2. Formuły tablicowe w Excel
 3. Elementy formularzy w Excel
  • Przycisk opcji
  • Pokrętła
  • Paski przewijania
 4. Wstęp do języka VBA
  • Nagrywanie makroinstrukcji
   • Odtwarzanie przy pomocy skrótu klawiszowego
   • Przypisywanie do przycisku opcji
  • Pisanie prostych komend w VBA
   • Wykorzystanie komendy MsgBox do tworzenia wyjaśnień w arkuszu
 1. Analiza wstępna
  • W oparciu o bilans
  • W oparciu o rachunek zysków i strat
  • W oparciu o przepływy pieniężne
 2. Wyliczenie amortyzacji – majątek trwały w firmie
  • Różne sposoby wyliczania amortyzacji
  • Użycie pasków przewijania do wyboru rodzaju amortyzacji
  • Użycie funkcji jeżeli
 3. Wyliczenie wskaźników
  • Rentowności
  • Zadłużenia
  • Płynności
 4. Prognozowanie – ocena przyszłych przychodów na podstawie wyników w latach poprzednich
  • Średnia ruchoma
  • Regresja – funkcje REGLINW i REGEXPW
  • Wygładzenie wykładnicze
 5. Model analizy wykonalności w Excel
  • Wykorzystanie narzędzia solver do skracania okresu zwrotu

Czas trwania 18 godz. lekcyjnych –        Cena 984 złotych os.