Microsoft Excel – poziom średniozaawansowany

Dla osób znających tylko podstawy programu Excel.

 

 1. Przypomnienie podstawowych wiadomości
  • Działania i podstawowe funkcje
  • Różne funkcje kursorów
  • Skróty klawiszowe ułatwiające poruszanie się po arkuszu i automatyczne zaznaczanie
  • Wypełnienia zwykłe i przy pomocy narzędzia: seria danych
  • Adresowanie względne i bezwzględne – blokada adresów
  • Formatowanie standardowe
  • Formatowanie warunkowe – podstawy
 2. Tworzenie wykresów i ich formatowanie
 3. Drukowanie w Excel’u – informacje uzupełniające
 4. Praca z dużymi tabelami
  • Blokowanie komórek
  • Grupowanie
  • Podział
 5. Praca w wielu arkuszach
  • Wypełnianie kilku arkuszy jednocześnie
  • Automatyczne przenoszenie arkuszy pomiędzy plikami
  • Automatyczne kopiowanie arkuszy pomiędzy plikami
  • Automatyczne kopiowanie obszaru
  • Tworzenie podglądu obszaru z innego arkusza w arkuszu bieżącym (dynamiczne okno danych)
  • Konsolidacja arkuszy i stosowanie formuł zliczających dane z kilku arkuszy jednocześnie
 6. Ochrona
  • Arkusza
   • Wszystkich komórek w arkuszu
   • Wybranych komórek
   • Ochrona komórek poza wyznaczonym obszarem
  • Skoroszytu
  • Pliku
 7. Podstawowe informacje dotyczące nazewnictwa zakresów komórek
 8. Inteligentne kopiowanie – wywołanie formuły i wypełnienie wyznaczonego obszaru automatycznie jednym skrótem klawiszowym
 9. Podstawy narzędzi baz danych:
  • Tabele przestawne
  • Sumy pośrednie
  • Filtry

Czas trwania: dwa dni

Cena szkolenia on-line: 2600 złotych netto (do 10 osób).

Cena szkolenia stacjonarnego: 3000 złotych netto (do 7 osób)

Szkolenia stacjonarne dotyczą szkoleń w siedzibie wykonawcy lub u klienta (doliczamy dojazd i ewentualny dowóz komputerów wraz z oprogramowaniem)