Microsoft Project

Microsoft Project – Opis szkoleń

Szkolenia z zakresu Microsoft Project pozwalają na poznanie aplikacji do tworzenia harmonogramów i zarządzania projektami. Aplikacja ta pozwala na określenie zadań i przypisanie do nich zasobów co ułatwia między innymi zaplanowanie dowolnej inwestycji, określenie budżetu czy przypisanie czasu pracy poszczególnym osobom które uczestniczą w projekcie. Aplikacja ta wspomaga zarządzanie projektami, zasobami, czasem i finansami projektu. Jest to wyspecjalizowany, zaawansowany i bardzo popularny system oferujący czytelne narzędzia do planowania działań, budowy harmonogramów, nadzorowania realizacji projektów i raportowania.